Achtergrond

Paul Nobelen is vanaf 2003 zelfstandig bestuursadviseur.

Enige (voormalige) nevenfuncties

Publicaties

Paul Nobelen heeft gepubliceerd over onder andere de verzorgingsstaat, board room dynamics en zelfevaluaties, medezeggenschap, leiderschap en over arbeidsverhoudingen.